Meie sõjavõitlejate nõudmised on sundinud ajakriitiliste streigirelvade loomist. Selle vajaduse rahuldamiseks loodi ühine koostöö, mida juhib USA õhujõudude, NASA ja DARPA toetatud mereväeuuringute büroo. Sisestage revolutsiooniline lähenemine ajakriitilise streigi (RATTLRS) tehnoloogia tutvustusprogrammile.

RATTLRS on ülehelikiirusel põhinev raketilennutreening, mis kasutab murrangulisi meetodeid, et saavutada erakordne paindlikkus ja jõudlus ilma kõrge kütusetarbimisega järelpõlemismootoreid kasutamata. See on võimeline saavutama üle Machi 3 ületavad ülehelikiirused ja võivad ulatuda 500 miili ja rohkem ületavatele laiendatud vahemikele. RATTLRSist tuletatud relvasüsteem on ette nähtud käivitamiseks õhusõidukitest, laevadest ja allveelaevadest erinevate maapinna ja mere sihtmärkide vastu