Föderaalne kohtunik otsustas, et Sheriff Joe Arpaio ja tema ametnikud Maricopa maakonnas, Arizona, peavad tegema tihedat koostööd kohtuniku järelevalve ja hagejatega rassilise profiiliga kohtuasjas, et näidata, et šerifi büroo on käsitlenud diskrimineerivaid tavasid.