Alabama väikesed lapsed õpivad Northporti politseiosakonna relvade ohutuse kohta, kes kasutab National Rifle Associationi (NBRA) annetatud materjali. Põhikooliõpilased veedavad maksimaalselt 45 minutit päevas viie päeva jooksul, et õppida, mida teha, kui nad puutuvad kokku relvaga, ütles Northporti politsei kogukondade ametnik Carrie Baker. Eddie Eagle programm on suunatud lasteaiale lastele alates kolmandast klassist.

„Värvimislehtede, tantsimise ja Eddie Eagle'i video kaudu muutub iga laps väga teadlikuks, mida teha, kui nad kunagi relvaga kokku puutuvad, ” ütles ta. Programm õpetab lastele peatuma, ei puuduta, lahkuma piirkonnast ja ütle täiskasvanutele vastavalt NRA veebisaidile.

„Eddie Eagle'i programmi eesmärk ei ole õpetada, kas relvad on head või halvad, vaid pigem laste kaitse ja ohutuse edendamine, ” NRA veebilehel. „Eddie Eagle programmil ei ole muud tegevuskava peale õnnetuste ennetamise - tagada, et lapsed jäävad püsima, kui nad kohtuvad relvaga. Programmis ei mainita kunagi riigi reguleerivat asutust. Samuti ei julgusta see lapsi relvi ostma või NRA liikmeteks saama. "