Senaadi Bill 7828, mida sponsoriks senaator Jose R. Peralta (D-Queens), keelaks igal isikul osta või vastu võtta rohkem kui 500 laskemoona 30 päeva jooksul. Samuti keelaks see laskemoona jaemüüjatel müüa rohkem kui 500 ringi. Arve kohaselt peavad laskemoona edasimüüjad registreerima ja säilitama ostjatelt isikuandmeid, sealhulgas nende nime, aadressi, sünniaega, telefoninumbrit ja ostetud laskemoona üksikasju.

Eelnõu sisaldab piiratud piiranguid lasketiiradele, õiguskaitseasutustele, relvajõudude liikmetele ja litsentseeritud tulirelvade edasimüüjatele. Need maksuvabastused ei kaitse siiski enamikule sportlastele või harrastajatele. Neid piiratakse 30 päeva jooksul kuni 500 ringiga.

Sportlased läbivad regulaarselt lugematuid laskemoonasid, et valmistada ette tulevasi jahihooajaid või harjutada oma oskusi kohalikul tasandil. Näiteks, veelinnud, tuvi ja mäestikurikastajad tulistavad sageli tuhandeid treeningute vooru, mis viivad oma jahihooajani, et oma tiibade oskusi hoogustada.

Allikas: US Sportmen's Daily