Joe Gratz / flickr

Illinois House lükkas ülekaalukalt vastu peidetud kandemeetmeid emotsionaalsel testhääletusel vastuolulise relvareeglite üle.

Õigusaktid tekkisid muudatuse vormis, mis oli kujundatud pärast äärmiselt piiravat New Yorgi relvaõigust.

Eelnõu tõi tuge mitmetele relvastuskontrolli advokaatidele, kuid ebaõnnestus 31-76 nimelisel nimelisel hääletusel, kusjuures kuus seadusandjat hääletasid.

Riigi regionaalsed erinevused olid täies ulatuses välja toodud kui demokraatlikud demokraatid, kes kontrollisid seadusandjat ja olid selle vastu.