Illinoisi elanikud on täitnud klassid, mis kvalifitseeruvad neile tulirelvade kandmiseks, kuna Illinoisi riigipolitsei on vabastatud instruktorite nimed.
Kuid Illinoisis ei ole ühtset varjatud kandekava ning riigi politseiametnikel ei ole olemas mehhanismi, et määrata, kas iga õpetaja õpetab, mida seadus nõuab. Riikliku järelevalve variatsioon ja puudumine on tekitanud muret selle üle, kas igaüks, kellel lubatakse seaduslikult tulirelva kanda järgmisel kevadel, on nõuetekohaselt koolitatud.