Mark 12 on olnud Ameerika Ühendriikide sõjaväeteenistuses juba mõnda aastat, kuigi DPMS-i tõlgendus pärines USA eriala Ops-üksuse testinäidiste nõudmisel, mis nõuab anonüümsust. Teised tootjad esitasid ka kandidaate, kuid DPMS-i vintpüssid ületasid kõiki teisi konkurente. Ajapiirangute tõttu esitati DPMS-i testküssid ainult poolautomaatselt. Selle kirjutamise ajal ei saa 2007. aasta kevadel kindlaks määrata, kas tulekahju valitakse tulekahju või mitte. Me eelistame poolautomaatseid vintpüssi, sest nad suudavad pakkuda täpset tulekahju täpselt nagu ka valitud tulirelva - operatiivsõna on „täpne”. tulekahju on aga kasulik varitsustele ja kokkupuutele üksustega, mille tugevus on oluliselt suurem kui kaitsev jõud. Praegu on selle hindamise objektiks olev DPMS Mark 12 identne eespool nimetatud üksusele hindamiseks saadetud vintpüssi.

Mark 12 tegelik ajalugu ulatub tagasi operatsiooni „Enduring Freedom and Operation Iraqi Freedom”, kus varasemad versioonid nägid teenust USA erioperatsioonide vägedes, nii armees kui ka mereväes.